Košarica

Količina
Naslov
Končna cena
Cena
DDV
1
#0948
Benka Malček
Varianta:velikost 62
4,70€
4,70€
0%
4,00€
Skupna cena:

PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

V roku štirinajstih dni imate pravico do odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov za odstop od pogodbe. Rok za odstop od pogodbe je štirinajst dni od dneva, ko vi ali tretja oseba, ki ste jo pooblastili, prejmete (oziroma prejme) blago (oziroma pri delni dostavi zadnje blago) v posest.

Če želite uveljaviti pravico do odstopa od pogodbe, nam morate svojo odločitev sporočiti v nedvoumni izjavi (npr. v pismu, poslanem po pošti ali e-pošti), da boste od te pogodbe odstopili. V ta namen lahko uporabite priloženi vzorčni obrazec za odstop od pogodbe, uporaba katerega pa sicer ni zahtevana.Odstop od pogodbe naslovite na:

Poštni naslov: E-Mail: matejapacnik972@gmail.com ali po pošti:
Filu, Mateja Radisavljević Pačnik s.p.
Gorenje 2a
3327 Šmartno ob Paki
SLOVENIJA

Odstop od pogodbe lahko izvedete tudi z vračilom v skladu s 1. točko ali vračilom pošiljke brez komentarja. Če se iz okoliščin ne ugotovi drugače, se vračilo pošiljke blaga brez komentarja razume kot izjava o odstopu od pogodbe.

Šteje se, da ste odstopno izjavo podali pravočasno, če izjavo o odstopu od pogodbe pošljete pred potekom roka za odstop od pogodbe ali če pošljete blago brez komentarja pred pretekom odstopnega roka.

Posledice odstopa od pogodbe

Če odstopite od pogodbe, vam moramo nemudoma in najkasneje v roku štirinajstih dni od dneva, ko smo od vas prejeli sporočilo o vašem odstopu od pogodbe, vrniti plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški pošiljanja (z izjemo stroškov plačila po povzetju). Vračilo bomo opravili z istim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili v prvotni transakciji, razen, če smo se z vami izrecno dogovorili drugače; v nobenem primeru vam zaradi teh vračil ne bomo zaračunavali odškodnine. Vračilo lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo blaga ali dokler nam ne predložite dokazila, da ste blago poslali, odvisno od tega, kaj se zgodi prej.

Vračilo kupnine pri načinu plačila po povzetju

Če ste izbrali način plačila po povzetju in želite vrniti pošiljko ali njen del, potrebujemo vaše bančne podatke, da vam bomo lahko nakazali znesek kupnine. Po prejemu vrnjenega blaga vam bomo poslali potrdilo o prejemu vračila blaga, v katerem vas bomo prosili, da nam posredujete svoje bančne podatke. V ta namen stopite v stik z nami po emailu matejapacnik972@gmail.com ali na telefonsko številko 070 705 467 (cena dohodnih klicev se obračuna po veljavnem ceniku vašega operaterja)

Blago morate poslati nazaj ali predati nemudoma, v vsakem primeru pa najkasneje v roku štirinajstih dni od dneva, ko ste nas obvestili o odstopu te pogodbe, na spodnji naslov:
Filu, Mateja Radisavljević Pačnik s.p.
Gorenje 2a
3327 Šmartno ob Paki
SLOVENIJA

Šteje se, da je blago vrnjeno pravočasno, če blago pošljete pred pretekom štirinajstdnevnega roka. Stroške vračila blaga po pošti plačate vi. Zmanjšanje vrednosti blaga morate kriti le, če je mogoče sklepati, da ste preverjali sestavo, lastnosti in način delovanja blaga na način, ki ni potreben.

Z vzorčnim obrazcem za odstop od pogodbe izpolnjujemo le zakonsko določene obveznosti zbiranja podatkov. Odstopa od pogodbe nam ni treba sporočati posebej, na primer z obrazcem v nadaljevanju, za odstop od pogodbe zadostuje vrnjeno blago.

Vzorčni obrazec za odstop

(Če želite odstopiti od pogodbe, izpolnite ta obrazec in nam ga pošljite)
— Za Filu, Mateja Radisavljević Pačnik s.p., Gorenje 2a, 3327Šmartno ob Paki E-poštni naslov: matejapacnik972@gmail.com
— Izjavljam(o), da odstopamo(o) (*) od sklenjene pogodbe o nakupu spodaj naštetega blaga (*)/opravljanju spodaj navedene storitve (*)
— Naročeno dne (*)/prejeto dne (*)
— Ime potrošnika(ov)
— Poštni naslov potrošnika(ov)
— Podpis potrošnika(ov) (samo v primeru sporočila na papirju
— Datum
Kar ne velja, prečrtajte

ODGOVORNOST ZA STVARNE NAPAKE

Prodajalec potrošniku odgovarja za stvarne napake kupljenega blaga po zakonskih predpisih. Pravice iz naslova jamčevanja za stvarne napake prenehajo po dveh letih po dostavi blaga. Kupec mora pravice iz naslova jamčevanja za stvarne napake uveljavljati z navedbo številke naročila, svojega imena in poštnega naslova s kratko navedbo razlogov za uveljavljanje. Stranka na zahtevo podjetja Filu, Mateja Radisavljević Pačnik s.p. pošlje pomanjkljivo blago v preverjanje na stroške in odgovornost podjetja Filu, Mateja Radisavljević Pačnik s.p. na naslov:

Filu, Mateja Radisavljević Pačnik s.p.
Gorenje 2a
3327 Šmartno ob Paki
SLOVENIJA